En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Utrikespolitik och försvar i Oman

Oman

Utrikespolitik och försvar i Oman


Oman för en oberoende utrikespolitik gentemot länderna i regionen kring Persiska viken. Sultan Qabus ibn Sa’id försöker upprätthålla goda relationer till samtliga grannländer. Denna balansgång har lett till en del irritation i området, inte minst från Iran och Irak.

Länge var landets gränsdragningar omstridda, men i mitten av 1990-talet slöts ett fördrag med Saudiarabien och, efter en långvarig konflikt, också med Yemen. Gränserna mot Förenade arabemiraten fastställdes 2002. Därmed var Omans alla gränser för första gången fastställda.

Oman var under 1980-talet pådrivande med att skapa ett millitärt samarbete mellan staterna kring Persiska viken. I samarbetsorganisationen GCC (Gulf Cooperation Council), som bildades 1981, ingår förutom Oman även Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar och Förenade arabemiraten.

Relationerna till Israel förbättrades under mitten av 1990-talet och visst diplomatiskt utbyte inleddes. Kontakterna försämrades dock åter när högerpartiet Likud kom till makten i Israel 1996 och avbröts helt några år senare.

Det brittiska inflytandet i Oman har gradvis minskat sedan Storbrittanien 1977 drog tillbaka styrkor från ön Masira, men relationerna är fortfarande mycket goda. 1980 träffade Oman och USA ett avtal som ger USA rätt att ha militära förråd på ön Masira samt använda flygbaser i Oman – om båda parter anser detta påkallat. Så blev fallet då Irak 1990 invaderade Kuwait. Liksom övriga GCC-länder ställde sig Oman formellt på den FN-stödda alliansens sida i det påföljande kriget mot Irak.

Efter terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 uttalade Oman sitt stöd för USA och koalitionen mot terrorism. Landet upplät bland annat baser för angrepp mot Afganistans talibanregim samma år. När USA våren 2003 angrep Irak stod Oman formellt utanför den USA-ledda invasionsstyrkan, men upplät ändå sitt territorium för det amerikanska flygvapnet att attackera Irak därifrån.

Landets militära försvar omfattar drygt 44 000 man. Militärtjänsten är frivillig.

Utforska liknande

Blogginlägg