resor till malaysia

Hållbarhet

Vi på Orient Travel tar vårt ansvar när det gäller miljö, djur, natur och mänskliga rättigheter.

Orient Travel ställer höga krav på alla samarbetspartners såsom till exempel transportföretag genom att endast använda moderna färdmedel (el, hybrid eller bränslesnåla fordon). Vi föredrar ofta kollektivtrafik såsom tåg vid längre sträckor där detta är möjligt och kan erbjudas på ett tryggt och säkert sätt.
Vi är noggranna med hållbarheten på alla boenden och kollar till exempel att de källsorterar och återvinner så mycket som möjligt. Vi vill här också uppmana våra resenärer att hjälpa oss genom att exempelvis hänga upp sin handduk på tork istället för att byta varje dag.
Administrativt har vi dessutom flyttat all hantering som går att flytta till den digitala världen och vi undviker att skriva ut på papper eller trycka broschyrer. Idag skickar vi också allt till våra resenärer digitalt, såsom flygbiljetter, reseprogram, resebevis, vouchers etc.
Orient Travel tar självklart också sitt ansvar gentemot djuren och vi undviker att besöka ”show-farmer” där djuren hålls under dåliga förhållanden och vi använder oss heller inte av djur som transportmedel vid sevärdheter mm.
Och sist men inte minst har vi alltid arbetat med att vår verksamhet skall komma lokalbefolkningen till gagn och vi strävar efter att visa det verkliga och nutida livet som ger hela resan ett sammanhang och en närhet att återkomma till. Våra resenärer skall känna sig delaktiga i kulturen, känna pulsen och komma hem med en rikare uppfattning om världen och människorna i den.