En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Utbildning i Indien

Utbildning i Indien


Det råder stora skillnader i utbildningsnivå inom Indien – såväl mellan män och kvinnor som mellan olika delstater och samhällsgrupper.
 
I princip gäller allmän skolplikt mellan 6 och 14 års ålder. 2010 antogs en lag som ska ge alla barn i dessa åldrar, oavsett social bakgrund eller kön, rätt att kräva kostnadsfri grundutbildning. Regeringen har också lovat att ställa nödvändiga medel till förfogande. För att locka alla barn till skolan och minska undernäring bland dem har regeringen infört ett gratis mål mat om dagen. I praktiken har nästan alla pojkar gått i skolan, åtminstone några år. Särskilt på landsbygden får barnen ofta hjälpa till med försörjningen, även om barnarbete är förbjudet. Det kostar inget att gå i delstatliga skolor men i dessa är standarden oftast låg på undervisning, lokaler etc. I privatskolorna är det bättre men avgifterna kan vara höga.
 
Skolorna lyder under delstaterna och skillnaderna har ofta varit stora, både i utbildningspolitik och i läroplaner. Hittills har Indien försökt avhjälpa de brister som finns genom särskilda satsningar på flickor och på likvärdig grundutbildning för alla. Inte minst har man satsat på att höja läskunnigheten och målet i femårsplanen 2008–2013 var att 85 procent av befolkningen skulle kunna läsa och skriva 2013. Dit nådde man inte riktigt: enligt folkräkningen 2011 kunde tre fjärdedelar av befolkningen läsa och skriva (81 procent av männen och 65 procent av kvinnorna), vilket ändå är en kraftig ökning från drygt hälften 1991. Gapet mellan män och kvinnor i läs- och skrivkunnighet har minskat.
 
I Kerala i sydväst har läs- och skrivkunnigheten traditionellt varit hög (närmare 94 procent; många har dock svårt att upprätthålla förmågan att läsa och skriva). Sämst är situationen i Bihar, där knappt 64 procent av invånarna kan läsa och skriva. Den i maj 2014 nytillträdda BJP-regeringen sade sig särskilt vilja satsa på att höja läs- och skrivkunnigheten i alla delstater för att Indien bättre ska kunna möta dagens krav.
 
Det bedrivs en avancerad forskning vid indiska universitet och högskolor och Indien är en ledande nation inom dator- och IT-teknik. Det finns både delstatliga och federala universitet, sammanlagt långt över 500, samt mer än 30 000 högskolor av olika slag. De federala universiteten är i regel specialiserade på vissa ämnen. Även om de håller god internationell standard finns varnande tecken på att kvaliteten på forskningen stagnerar. Antalet inskrivna i högre utbildning ökar hela tiden och flera miljoner studenter utexamineras varje år. Många studenter antas efter kast eller religion snarare än efter kunskaper, och fusk har blivit ett problem.
 
Källa: Landguiden

Utforska liknande

Blogginlägg