En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

UD avråder från resor till Egypten

Egypten

UD avråder från resor till Egypten


Svenska ambassaden i Kairo den 2013-07-04 avråder från icke nödvändiga resor till vissa delar av Egypten.

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Kairo, Alexandria, Port Said och

Suez. Transit genom Cairo International Airport omfattas inte av avrådan.  

Utrikesdepartementet avråder också från icke nödvändiga resor till norra Sinai-halvön norr om den väg som går mellan Suez och Taba, inklusive resor längs med Staden Taba samt flyplatsen i Taba omfattas dock ej av avrådan.

Ambassaden uppmanar svenskar som befinner sig i landet att iaktta stor försiktighet och att undvika alla demonstrationer och folksamlingar samt att vara vaksamma på tecken på sådana. Besökare i landet rekommenderas att hålla sig mycket noga uppdaterade om situationen och följa medias rapportering. Säkerhetsläget är instabilt och kan ändras mycket snabbt. Det har förekommit rapporter om många fall av grova sexuella trakasserier i samband med demonstrationerna den senaste tiden. Demonstrationer och sammandrabbningar har föranlett störningar i trafiken som kan leda till svår framkomlighet.

Omfattande demonstrationer, som i vissa fall har lett till våldsamheter, har de senaste dagarna hållits på olika håll i landet i samband med årsdagen av president Morsys makttillträde. Demonstrationer har även förekommit i turistorter vid Röda havskusten. Några oroligheter har inte rapporterats därifrån. UD:s avrådan omfattar heller inte dessa orter.

Det finns uppgifter om förhöjd beredskap på Sinai.

I mars ägde två fall av kidnappningar av utlänningar rum på södra Sinai (ett i Ras Sadr, inte långt från Suez, vilket löstes snabbt; det andra på vägen mellan Dahab och Taba, vilket löstes efter fyra dygn.) Vidare har det kommit uppgifter om våldsamma överfall, bl.a. i närheten av Ras Sadr.

Utforska liknande

Blogginlägg