En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Religion i Oman

Oman

Religion i Oman


De allra flesta av invånarna i Oman är muslimer och en stor majoritet av dem bekänner sig till den islamiska riktningen ibadiya. Denna riktning uppstod redan på 600-talet och är i Oman – som enda land i världen – statsreligion. Ibadiya skiljer sig från andra muslimska riktningar främst genom att den förespråkar att imamen (den andliga ledaren) ska väljas av församlingen. Övriga muslimer i landet bekänner sig till de sunnitiska eller shiitiska riktningarna.

En stor del av Omans många utländska gästarbetare är hinduer från Sydasien. Det finns också en liten kristen minoritet. Utlänningarna får utöva sin religion och bygga kyrkor eller tempel, men icke muslimer får inte missionera eller publicera religiöst material i landet.

Utforska liknande

Blogginlägg