En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Omans geografi

Oman

Omans geografi


Sultanatet Oman ligger i det östra hörnet av den Arabiska halvön. Landet har en lång kust mot Indiska oceanen i öster och mot Omanviken i norr. En strategisk viktig del av Oman är den bergiga enklav som ligger på yttersta spetsen av Musandamhalvön. Ytterligare en liten omansk enklav, Wadi Mahda, finns längre in på samma halvö. Båda dessa landområden skiljs från övriga Oman av grannlandet Förenade arabemiraten.

Landskapet utgörs till fyra femtedelar av öken. Inlandet domineras av kargt bergs och höglandsområde, som genomskärs av uttorkade floddalar, så kallade wadi. Kusten är däremot låglänt och relativt bördig. Denna updelning mellan kust och inland har också präglat landets historia.

Den viktigaste bergskedjan är Hajarbergen som löper parallellt med kusten från Musandamhalvön längs Omanviken. Landremsan mellan bergen och kusten kallas al-Batinah och är det mest tätbefolkade området i Oman. Gränsen mot Saudiarabien i väster går genom den nästan obebodda Rub’al-Khaliöknen, även kallad The empty quarters. Regionen Dhofar i söder skiljs från resten av landet av öken och en skogbevuxen bergskedja. Till landet hör också Kuria-Muriaöarna och ön Masira.

Utforska liknande

Blogginlägg