En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Omaniernas livslängd förväntas öka

Oman

Omaniernas livslängd förväntas öka


Muscat: Den förväntadelivslängden för Omanis fortsätter att öka, den genomsnittliga åldern för en medborgare född 2012 stiger till 76,2 år, jämfört med 74,2 år 2003, enligt siffror från Nationella centret för statistik och information (NCSI).

Den ökande tonvikten på en sund livsstil, i kombination med ökade utgifter av regeringen på sjukvård, krediteras med den ökade medellivslängden för Omanis.

Under perioden 2003-2012 har dessutom fruktsamheten bland Omanis ökat betydligt, med 24,4 födslar per 1000 personer i den totala befolkningen som registrerats under 2003 mot andelen 32,1 födslar per 1000 personer i den totala befolkningen under 2012. Statistiken tog hänsyn till tidsperioden mellan 2003 och 2012.

Enligt NCSI siffror, steg antalet sjukhus i Oman till 65 under 2012 från 57 år 2003. Antalet privata sjukhus ökade också från 3 år 2003 till 11 år 2012.

Det fanns också en ökning av antalet privata kliniker som steg från 675 under 2003 till 975 under 2012.

Antalet privata apotek ökade också från 324 registrerade i 2003 till 476 under 2012.

Samtidigt har antalet praktiserande läkare i Oman växt från 4.000 år 2003 till 7.000 år 2012.

Antalet vårdpersonal ökade till 16.000 under 2012 från 9.000 år 2003 , medan antalet apotekare ökade dramatiskt från 662 år 2003 till 1.686 år 2012. Annan vårdpersonal ökade också till 18.000 under 2012 från 10.000 år 2003.

Det har skett en markant ökning av utgifterna från hälsoministeriet som meddelar en ökning på OMR 441 miljoner under 2012 från OMR 148 miljoner 2003.

Investeringarna ökade också från OMR 23 miljoner 2003 till OMR 40 miljoner under 2012.

Hälsoministeriet hade spenderat 3,6 procent av statens totala utgifter som anslagits av regeringen för att hälso-och sjukvården under 2012.

 

Nizwa Market - Oman

Nizwa Market – Oman

Utforska liknande

Blogginlägg