En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Massmedier

Massmedier


Egyptisk press är högt utvecklad med flera av arabvärldens mest ansedda och spridda tidningar och tidskrifter. Landets främsta författare framträder ofta i dagspressen. Den halvofficiella Al-Ahram (Pyramiderna, grundad 1875) är den största och mest inflytelserika dagstidningen med omkring en miljon i upplaga. Viktiga är även Al-Akhbar (Nyheterna) och Al-Jumhuriya (Republiken). Den största veckotidningen är Akhbar Al-Yawm med upplaga på över en miljon. Tidningar och tidskrifter på engelska och franska ges också ut i Kairo, som är Mellanösterns och Afrikas största publiceringsort.

Även om egyptiska medier har större frihet än vad de flesta arabländer erbjuder, är pressen hårt kontrollerad av regimens anti-terrorlagar som ger polisen långtgående befogenheter att övervaka och gripa misstänkta personer. Alltför frispråkiga tidningar stängs. Journalister kan dömas till fängelse för förtal, ofta för att de avslöjat korruption inom regimen. 2007 fängslades flera journalister och en redaktör, Ibrahim Issa på tidningen Al-Dustour, åtalades för att ha ”undergrävt statens säkerhet” genom att ha publicerat artiklar om att president Mubarak skulle vara allvarligt sjuk. Issa dömdes i september 2008 till två månaders fängelse men benådades några veckor senare av president Mubarak.

Utbredd analfabetism gör TV till det viktigaste informationsmediet. Båda statliga och privatägda TV- och radiokanaler spelar stor roll som kulturförmedlare och propagandamedel. Koptiska kyrkan tilläts 2005 att starta den första kritna TV-stationen, Aghapy Television.

Utvecklingen av Internet har tidigare gått sakta i Egypten men är nu inne i en boom.

Utforska liknande

Blogginlägg