En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Jordaniens politik

Jordanien

Jordaniens politik


Jordanien är en konstitutionell monarki byggd på en konstitution från 1952. Kungen av Jordanien och hans ministerråd har den verkställande makten. Den jordanska kungen har en långtgående makt, han undertecknar och verkställer alla lagar, men hans veto kan ignoreras om två tredjedelar i över- och underhuset i Jordaniens parlament röstar för det. Det är också kungen som utser (och avskedar) landets domare, godkänner tillägg till konstitutionen, förklarar krig och styr de krigförande trupperna. Kungens ministerråd leds av en premiärminister och utses av kungen, som också kan avskeda rådsmedlemmar på premiärministerns begäran. Rådet svarar till underhuset i Jordaniens parlament och kan tvingas avgå om två tredjedelars majoritet i underhuset röstar för det.

Den lagstiftande makten i Jordanien tillhör landets tvåkammarparlament. Underhuset består av 110 personer valda till perioder av fyra år. Underhuset kan upplösas av kungen. Av de 110 platserna är nio reserverade för kristna, sex för kvinnor och tre för tjerkesser och tjetjenier. Det 40 personer stora överhuset väljs ut av kungen för perioder av åtta år.

Utforska liknande

Blogginlägg