En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Indiens Klimat

Indien

Indiens Klimat


Kräftans vändkrets går tvärs igenom norra Indien och är ungefärlig gräns mellan två klimatzoner: en mindre, tempererad i norr och en större, tropisk i söder. I norr växlar temperaturen mellan cirka 15 grader i januari och 30–40 grader i maj. I söder är skillnaderna små; där är medeltemperaturen 26–35 grader året runt.
 
Södra Indien har ett utpräglat monsunklimat. Efter en torr och het vår (april–maj) blåser normalt den fuktiga sydvästmonsunen under sommaren (juni–september), då kraftiga regn faller främst på bergens väst- och sydsluttningar. Deccans inland ligger däremot i regnskugga. Om monsunen här, liksom på den nordindiska slätten, blir svag ett år leder det lätt till katastrofal torka. På östkusten faller dock regn även vintertid (oktober–december). På våren, när monsunen vänder, och framför allt på hösten förekommer ofta tropiska cykloner vid kusterna. 2008 drabbades många miljoner människor i nordöst av de värsta skyfallen på sex årtionden och sommaren 2010 vållade kraftiga monsunregn enorm förödelse på västkusten, liksom häftiga regn och jordskred i Kashmir. I september 2011 drabbades runt två miljoner människor på olika sätt av svåra översvämningar på grund av häftiga monsunregn i de östliga delstaterna Orissa, Bihar och Uttar Pradesh. Just dessa områden drabbades åter sommaren 2014, då monsunregnen var kraftigare än på länge, och i Maharashtra i västra Indien orsakade monsunregnen svåra jordskred. Samma höst omkom flera hundra människor i Kashmir i de svåraste översvämningarna på femtio år – ett resultat av ovanligt häftiga monsunregn.
 
Medan man i norra Indien de senaste decennierna generellt fått häftigare regn har torkan ökat i Deccan med vattenbrist och sänkt grundvattennivå som följd. Många menar att detta beror på klimatförändringarna men otvivelaktigt spelar också den omfattande skogsavverkningen stor roll.
 
Källa: Landguiden

Utforska liknande

Blogginlägg