En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Förenade Arabemiratens demografi

Dubai och UAE

Förenade Arabemiratens demografi


Emiraten är glest befolkade. Fram till 1960-talet levde här mest boskapsskötande nomader, jordbrukare i oaserna (dadelpalm), fiskare (tidigare bedrevs också pärlfiske) och handelsmän. Huvuddelen av invånarna är araber och numera bor de flesta i städerna, som byggts ut mycket snabbt i en arabisk-västerländsk blandarkitektur. Islamisk lag (sharia) gäller i varierande grad inom de olika emiratens rättskipning.

Omkring 19 procent av befolkningen utgörs av den lokala arabiska nationaliteten, emiratier, och 23 procent av andra araber och iranier. 50 procent av befolkningen är sydasiater (pakistanier och indier) och 8 procent är andra nationaliteter inklusive väst- eller östasiater.

Landets officiella språk är arabiska, dessutom förekommer persiska, engelska, hindi och urdu i betydande omfattning. På grund av att större delen av befolkning har skilda modersmål så dominerar engelskan som det gemensamma språket (lingua franca).

Islam är statsreligion. Majoriteten av medborgarna är sunnimuslimer och många av dem bekänner sig till wahhabismen.

Omkring 89% av befolkningen bor i städer, resterande bor i små byar som ligger utspridda i landet eller i oljefältbosättningarna ute i öknen.

Utforska liknande

Blogginlägg