En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Döda Havet – Jordanien

Jordanien

Döda Havet – Jordanien


 
Döda Havet i Jordanien

Döda Havet i Jordanien

Döda Havet är en saltsjö belägen på gränsen mellan Israel (Västbanken) och Jordanien, känd för att vara en av världens mest salthaltiga sjöar med en salthalt på omkring 33,7 procent. Endast Assalsjön, Kara-Bogaz-Gol samt några sjöar i McMurdodalarna, Antarktis (som Don Juansjön och Vandasjön) har högre salthalt. Salthalten, som totalt är 8,6 gånger högre än i vanligt havsvatten, beror på de närbelägna saltbergen och saltträsken, de många saltkällorna på strandbrädden, bristen av utlopp, sjöns höga avdunstning och områdets minimala nederbörd. Vattnet är så salt att en människa utan problem kan flyta på dess yta. Vattnet kommer från Genesarets sjö via Jordanfloden, men sjön saknar utlopp och vattenytan hålls i balans genom avdunstning.
Döda havet är 65 kilometer långt, upp till 18 kilometer brett och det största djupet är 378 meter.
Stranden vid Döda havet är den plats på jorden som är lägst under havsnivån och tillhör därmed världens yttersta platser. Några utläggare hävdar att detta står omnämnt i Koranen. Sjöns yta har under en längre tid sjunkit stadigt. Detta på grund av att delar av vattnet från Jordan leds bort till bland annat bevattning. I början på 1900-talet var ytan belägen 394 meter under havsnivån. 1992 låg ytan 407 meter under havet, för att ha sjunkit till 422 meter under havet 2008.
På grund av att mycket vatten har avdunstat från Döda havet har sjön delats i två delar, förbundna med en liten kanal. Längs stränderna och på botten ligger tjocka saltlager. Det finns inget fågelliv vid stränderna eftersom all fisk och de flesta växter dör i så salt vatten.
Enligt en profetia i Hesekiel kommer en källa att springa fram ur tempelberget i Jerusalem och vattnet från denna kommer sedan att fylla Döda havet med friskt vatten. Fisk i myckenhet kommer att finnas där enligt denna profetia.(Hes kap 47)
 
Vill man resa till Jordanien och flyta i Döda Havets salta vatten rekommenderar vi resan ”Lawrence of Arabia” som kan förlängas med extra dagar på ett lyxigt hotell vid Döda Havet.

Utforska liknande

Blogginlägg