En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Dhofar projekt i full gång

Oman

Dhofar projekt i full gång


SALALAH – Dhofar kommun fortsätter arbetet med att komplettera ett antal projekt relaterade till väginfrastrukturen, trädgårdsodling, vägbelysning, offentliga parker och rastplatser, sade Salim bin Aufit al Shanfari, ordförande i Dhofar kommun och tillägger att arbetet inom vattensektorn kommer att starta inom kort. Genomförandet av dessa projekt kommer att stärka infrastrukturen och lägga ytterligare estetiskt till Dhofar Guvernorat som förvärvar ett bra rykte, särskilt inom turistsektorn. Al Shanfari noterade att Dhofar kommun strävar efter att slutföra arbetet med en planskild korsning som länkar samman Al Rabat vägen med Ateen vägen och en planskild korsning som länkar Al Rabat vägen med Salalah – Muscat vägen och flygplatsen förutom att expandera Al Rabat vägen. När det är klart kommer dessa projekt att öka vägkapaciten och minska trafikstockningar i centrala Salalah, sade Al Shanfari.

Genomförandet av dessa projekt är ett resultat av flera studier som utförts av Dhofar kommun för att förbättra det interna vägnätet i Salalah och klara av den ökande trafiken orsakad av urban tillväxt utöver trafikökningen som utlöses av besökare och turister under turistsäsongen, sade Al Shanfari. Kommunen genomför för närvarande dräneringsprojekt i guvernoratet inklusive utformning och genomförandet av ett avloppsnät vid husen i Al Mazyoun Wilayat och ett projekt för att utforma och genomföra ett avloppsnät och ett kompakt reningsverk i Nyabat av Shasr i Wilayat av Thamrait, sade Al Shanfari.

 

Läs om våra resor till Oman.

 

Oman

Oman

Utforska liknande

Blogginlägg