Resan som helhet gav en mycket bra insyn i naturvariationen i området