Efter att ha rest med er två gånger kan vi konstatera att våra förväntningar är alltid infrias