En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Befolkning och språk i Oman

Oman

Befolkning och språk i Oman


Av Omans medborgare är merparten araber, indelade i olika stammar. Av dessa är omkring fem procent nomader. Bergsbefolkningen i provinsen Dhofar i söder liknar till utseende och levnadssätt invånare på Afrikas horn och har andra modersmål än arabiska (se nedan). I städerna längs kusten lever sedan århundraden andra mindre folkgrupper, fram för allt perser, balucher (från Pakistan och Indien) och afrikaner.

Sedna olja började utvinnas i stor skala på 1970-talet har många gästarbetare invandrat från Indien, Bangladesh och Pakistan. Även mindre grupper av kvalificerad arbetskraft har kommit från bland annat Europa, USA och Egypten. Numera är över en fjärdedel av landets befolkning på omkring 2,6 miljoner invånare (2005) utländska gästarbetare, som saknar medborgarskap.

Huvuddelen av Omans befolkning lever på de tre procent av landytan som utgörs av kustslätter. Knappt hälften av invånarna bor i eller omkring huvudstaden Muskat på nordostkusten. Många bor också längs norra kusten och på kustremsan i Dhofar.

Det officiella språket är högarabiska, men de flesta talar nyarabiska dialekter. I affärslivet och statsförvaltningen används i allmänhet engelska. Bergsfolket shihuh på Musandamhalvön i nordväst talar en variant av persiska och i Dhofar talas förutom arabiska de semitiska språken mehri, bathari, harsusi och shkhawri.

Utforska liknande

Blogginlägg