En bild på ett hotell sett från vattnet i Sharm el Sheikh

Befolkning och språk i Armenien

Armenien

Befolkning och språk i Armenien


Armeniska befolkningssiffror är osäkra. Under sovjetepoken berördes Armenien föga av de folkomflyttningar som följde på deportationer och storskaliga industrialisering i andra delar av Sovjetunionen. Många, kanske upp till en miljon av landets invånare, lämnade dock Armenien från slutet av 1980-talet och under 1990-talet. Bland andra gav sig nästan alla Armeniens azerier (azerbajdzjaner) av under konflikten med Azerbajdzjan. I stället tog Armenien emot 250 000 etniska armenier från Azerbajdzjan. Redan innan dess var dock över 90 procent av Armeniens invånare etniska armenier.

Områden utanför Armenien som historiskt bebotts av armenier finns i östra Turkiet och i Irans nordvästligaste hörn. Runt sjön Van i Turkiet bodde ännu i början av 1990-talet ca två miljoner armenier; de fördrevs dock eller dödades av den osmanska armén under första världskriget. De få armenierna i dagens Iran (kanske 200 000) och Turkiet (än färre) bor främst i städerna. Armeniska minoriteter finns även i andra länder. En och en halv miljon bor i andra före detta sovjetrepubliker, framför allt i Ryssland. En politiskt betydelsefull grupp är de upp till 170 000 armenier som bor i Nagorno-karabach i grannlandet Azerbajdzjan. Ytterligare två och en halv miljon armenier bor i USA, Frankrike och olika länder i Mellanöstern. I Jerusalem finns sedan gammalt en armenisk stadsdel.

Utforska liknande

Blogginlägg